Copyright 2023 - Custom text here

 enseignement fondamental

De Portal vun der Education nationale

app x small

De Portal vum Educatiounsministère, mat de wichtegsten Informatiounen.

Fir Elteren a fir Enseignanten.

men.lu

Ministère de l'Education nationale

app x small

Den offiziellen Internetsite vum Educatiounsminsitère mat allen Informatiounen zur Schoul.
script

SCRIPT - Schoulentwécklung

app x small

Den Deel vun edr Schoul deen sech em Evaluatioun a Schoulentwécklung dréit.
 
IFEN

IFEN - Stage & Formation continue

app x small

Formatiounen fir all Enseignanten.

Erklärungen vun de Symbolen:

cloud x small

Internetsite mat Login, oder Cloudbaséiert Säit, wou een seng eege Saache späichere kann a soll.

internet x small

Internetsäit, ouni Login oder woud e Login kee wierkleche Sënn mécht.

program x small

Programm fir op de PC, MAC  oder LINUX ze installéieren.

appstore x small

App fir den iPad.

playstore x small

App am Playstore.

Umellen